Kick-off event 

 

13/3/2015 - 12:30-15:00

@iMinds-SMIT VUB

1st Floor - Room Weber

www.smit.vub.ac.be

 

We hebben het genoegen u mee te delen dat BELSPO onlangs het onderzoeksproject IDEALiC (Inclusion through Digital Empowerment and Autonomy across the Life Course) heeft goedkgekeurd.

 

De centrale onderzoeksvraag van IDEALiC focust op hoe e-inclusiebeleidsmaatregelen en -initiatieven oplossingen kunnen bieden voor de digitale exclusiemechanismen die samen gaan met de voortdurende en verregaande digitalisering van diensten en toepassingen. Gedurende vier jaar zal er binnen het project op een innovatieve manier aandacht besteed worden aan hoe mensen in verschillende levensfasen omgaan met deze digitalisering. Op die manier beoogt het project een gecontextualiseerde visie op e-inclusie te ontwikkelen en het Belgische e-inclusieonderzoek naar een hoger niveau te tillen. 

 

IDEALiC gaat van start in maart 2015 en we nodigen u bij deze graag uit voor de officiële kick-off, welke doorgaat op vrijdag 13 maart van 12u30 tot 15u.

 

Het volledig programma ziet er als volgt uit:

 

12u30 - 13u00: Netwerklunch voor stakeholders uit beleid, middenveld, onderzoek en pers

 

13u00 - 14u00: Officiële Kick-off met een bijdrage van Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo, Belspo en het IDEALiC onderzoeksteam.

 

14u00 - 15u00: Platform voor middenveld, met als doel het IDEALiC project verder te bespreken vanuit het perspectief van middenveldorganisaties. Stakeholders uit het middenveld kunnen hier hun vragen en verwachtingen kenbaar maken.

 

Dit alles zal doorgaan in vergaderzaal WEBER bij iMinds-SMIT, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 9, 1e verdieping.

 

Deelname is gratis, maar inschrijven kan via deze link.

 

 

Wij hopen alvast van harte dat we u mogen verwelkomen!

 

---------------------------------

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la Politique scientifique fédérale (BELSPO) a approuvé notre projet de recherche IDEALiC (Inclusion through Digital Empowerment and Autonomy across the Life Course). 

 

La question de recherche principale de IDEALiC est de savoir comment les mesures politiques et autres initiatives en matière d’e-inclusion peuvent apporter des solutions aux processus d’exclusion liés à la numérisation croissante des services d’intérêt général. Pendant quatre ans, ce projet réfléchira de manière innovante à la façon dont les individus se comportent face à cette numérisation tout au long de leur parcours de vie. De cette manière, le projet vise à développer une vision contextualisée de l’inclusion numérique et à élever le niveau de la recherche sur l’e-inclusion en Belgique. 

 

IDEALiC démarre en mars et nous vous invitons au lancement officiel, qui aura lieu le vendredi 13 mars de 12h30 à 15h. 

 

Le programme complet est le suivant: 

 

12h30-13h00: lunch-mise en réseau pour- Les acteurs du monde politique, de la recherche et du monde associatif

 

13h00-14h00: lancement officiel- Avec une contribution de la part du Ministre pour l'Agenda numérique Alexander De Croo, Belspo et l’équipe de recherche d’IDEALiC

 

14h00-15h00: plateforme pour les acteurs de terrain- Les acteurs de terrain ont l’occasion de faire part de leurs questions et de leurs attentes, et de discuter avec les chercheurs du projet et des collaborations possibles dans le futur. 

 

Cet événement aura lieu dans la salle Weber chez iMinds-SMIT, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Avenue de la Plaine 9, 1er étage. 

 

S'inscrire pour cet événement est possible en cliquant sur ce lien.

 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous y accueillir. 

 

Avec nos meilleures salutations,L’équipe IDEALiC